U bent hier: Home  »  Informatie  »  Cloud ABC

Cloud ABC

Je komt vast en zeker nogal wat begrippen tegen waarvan in beginsel niet duidelijk is wat er eigenlijk mee wordt bedoeld. We zetten daarom uitleg van de belangrijkste cloud-termen voor je op een rijtje. Net als bij alle technische sectoren wordt er constant geïnnoveerd met als effect een stabiele stroom van nieuw jargon. De volgende lijst is derhalve slechts een overzicht van de meest voorkomende items binnen het cloud spectrum.

Applicatie: Een computer programma dat een gebruiker in staat stelt om taken en functies uit te voeren. Applicaties kunnen draaien op een locaal systeem, server, of op afstand via de cloud.

Backend-as-a-Service (BaaS): Ook wel mobiele backend as a service (mBaaS) is een vorm van cloud computing waarbij de leverancier web- en mobiele applicatieontwikkelaars tools en services biedt om een cloud-backend voor hun applicaties te ontwikkelen. BaaS-leveranciers gebruiken meestal aangepaste SDK's en API's om ontwikkelaars de mogelijkheid te geven om hun toepassingen te verbinden met backend cloudopslag. Hierbij worden functies mogelijk zoals gebruikersbeheer, pushmeldingen en integratie van sociale netwerken.

Big Data: Een breed begrip dat wordt gebruikt om onconventionele gegevenssets te beschrijven die te groot of te complex zijn om te worden verwerkt met behulp van traditionele databasemanagementsystemen .

Cloud Computing: De levering van informatietechnologiediensten of -bronnen via een netwerk (meestal internet), in plaats van on-premise hardware en bronnen. Hierbij fungeert een cloudprovider als een nutsbedrijf (denk aan elektriciteit of water): ze hosten de bronnen of services die u nodig hebt en leveren ze on-demand, met de mogelijkheid van schaalvergroting of -beperking om aan je behoeften te voldoen.

Cloud Management Platform (CMP)Een cloudbeheerplatform (CMP) maakt geïntegreerd beheer van private, hybride en publieke clouds mogelijk.

Cloud Migration: Het proces van verplaatsing van applicaties, services en gegevens van on-premise (in het gebouw) naar de cloud.

Cloud Service Provider (CSP): Een Cloud Service Provider (CSP) is een bedrijf dat cloud computing-services, zoals PaaS, IaaS of SaaS, aanbiedt aan particulieren, instanties of bedrijven.

Cloud SourcingCloudsourcing is het vervangen van traditionele on-premise IT-activiteiten door betaalbare cloudgebaseerde services.

Cloud Storage (opslag): Een manier van dataopslag waarbij gegevens worden opgeslagen in faciliteiten die worden beheerd door een cloudserviceprovider en op afstand toegankelijk zijn voor de gebruiker via een netwerk. Doorgaans worden gegevens die in de cloud zijn opgeslagen, gecolocaliseerd, wat betekent dat het op meerdere locaties wordt gedupliceerd als een failover.

Elasticiteit: Het vermogen van een systeem om zich aan te passen aan een verschuivende vraag naar de werklast door het poolen en beschikbaar stellen van gepoolde middelen om zo veel mogelijk aan de huidige vraag te voldoen.

Hybrid Cloud: Een hybride cloud is een cloud computing-omgeving die bestaat uit een combinatie van private cloud, public cloud en on-premises oplossingen. In een hybride cloud blijven private en openbare cloudinfrastructuren van elkaar gescheiden, maar zijn ze verbonden door technologie die gegevens- en serviceportabiliteit tussen hen mogelijk maakt.

Infrastructure: Informatietechnologie (IT) -infrastructuur is een combinatie van hardware en virtuele hulpmiddelen die een algehele IT-omgeving ondersteunen.

Infrastructure as a Service (IaaS): Infrastructure as a Service (IaaS) is een model van cloud computing waarin de leverancier gevirtualiseerde computerresources, evenals netwerk- en opslagresources host en deze aan de gebruiker levert als een service via internet.

Load Balancing: De distributie van computerworkloads over meerdere bronnen, inclusief servers. Een load-balancer in cloud computing fungeert als een reverse proxy en distribueert applicatieverkeer naar verschillende servers om te voorkomen dat een enkele applicatieserver wordt overweldigd en een faalpunt wordt.

Microsoft Azure: Voorheen bekend als Windows Azure, is dit het cloud computing-platform van Microsoft. Aanvankelijk bood Azure alleen een PaaS-oplossing, maar nu biedt het zowel PaaS- als IaaS-opties.

Multi-Cloud: Een multi-cloudstrategie is het gelijktijdige gebruik van afzonderlijke cloudserviceproviders voor verschillende infrastructuur-, platform- of softwarebehoeften. Een multi-cloudbenadering kan helpen om leveranciersafhankelijkheid te voorkomen en kan een onderneming helpen om met verschillende workloads en partners om te gaan. Een multi-cloudbenadering kan echter veel processen compliceren, zoals beveiliging en governance, waardoor een cloudbeheerplatform wordt aanbevolen voor deze aanpak.

On-Demand Self Service: Een servicemodel waarmee een klant on-demand extra cloud-bronnen kan leveren en inzetten, meestal via een online configuratiescherm, zonder de serviceprovider hierbij te betrekken.

On-Premise: On Premise-technologie is software of infrastructuur die wordt gebruikt op computers in het gebouw van de persoon of organisatie die de software of infrastructuur gebruikt. Microsoft Office Suite is een voorbeeld van on-premise software, omdat het moet worden geïnstalleerd op de computer waarop het wordt uitgevoerd. Office365 is dat niet, omdat het via internet is te benaderen en op afstand kan worden uitgevoerd.

Platform as a Service (PaaS): Een model voor cloud computing, waarbij een leverancier de hardware en softwaretools levert die nodig zijn om op aanvraag schaalbare applicaties te creëren, implementeren en beheren via internet, als een service.

Personal Cloud: Een voorbeeld van 'cloud washing', Personal Cloud is een marketingterm die vaak wordt gebruikt om NAS-apparaten (Network Attached Storage) te beschrijven. Een NAS-apparaat is een computer die is aangesloten op een netwerk en gegevensopslagdiensten levert aan andere apparaten in het netwerk.

Private Cloud: Verwijst naar een model van cloud computing waarbij IT-services worden geleverd via een on-premise IT-infrastructuur voor het gebruik uniek aan één enkele organisatie. Een private cloud wordt meestal beheerd via interne bronnen. De termen private cloud en virtual private cloud (VPC) worden vaak door elkaar gebruikt. Technisch gezien is een VPC een private cloud die gebruik maakt van de infrastructuur van een externe cloudprovider, terwijl een private cloud wordt geïmplementeerd via de interne infrastructuur. Private clouds worden ook wel enterprise clouds genoemd.

Public Cloud: Een cloudinfrastructuur die wordt gehost door een cloudserviceprovider en via internet beschikbaar wordt gemaakt voor het publiek.

Resource: Een component binnen een computersysteem met beperkte beschikbaarheid. Ook bestaan er Shared Resources, netwerkbronnen genoemd, maar dit zijn computerresources die op afstand kunnen worden benaderd via een netwerk, zoals een Local Area Network (LAN) of internet.

Scalability: Schaalbaarheid de mogelijkheid van een proces, systeem of raamwerk om met een groeiende werklast om te gaan. Met andere woorden, een schaalbaar systeem is aanpasbaar aan toenemende eisen. Het vermogen om op aanvraag te schalen is een van de grootste voordelen van cloud computing.

Service Level Agreement (SLA): Een contractuele overeenkomst tussen een klant en een cloudserviceprovider (CSP) die het niveau van service, beschikbaarheid en prestaties definieert dat wordt gegarandeerd door de CSP.

Software as a Service (SaaS): Een vorm van cloud computing waarbij toepassingen en software worden gehost door een leverancier die ze als service aan de gebruiker levert. SaaS-applicaties worden op abonnementsbasis gelicenseerd. SaaS is een populair leveringsmodel voor zakelijke toepassingen geworden, omdat ze op elke locatie, ieder moment en op elk platform toegankelijk zijn. Office 365 van Microsoft, dat webgebaseerde e-mail- en productiviteitssoftware bevat, inclusief MS Word, Excel en Outlook als services, is een voorbeeld van een populaire SaaS-applicatie.

Ben je geïnteresseerd en wil je meer weten?

Maak een afspraak
Copyright ┬ę On-premise2cloud  |  Disclaimer  |  Privacy Verklaring
Design & development by: Timeless Design
x
Vraag via WhatsApp
CHAT MET ONS OP HET NUMMER 97 00 18 35 35 351 Vandaag beschikbaar: 09:00-17:00
Onze excuses, op dit moment is onze Chat offline
Wilt u met ons Chatten? Pak dan uw telefoon en gebruik bovenstaand nummer in uw WhatsApp om de chat te beginnen.