U bevindt zich hier: Home  »  Informatie  »  Inzicht in de kosten
Inzicht in de kosten

Inzicht in de kosten

De laatste jaren vragen organisaties zich steeds vaker af waarom ICT toch altijd duurder uitvalt dan gedacht, en wat men daar als organisatie aan kan doen. Daarom de vraag: heeft u inzicht in de kosten die u per werkplek kwijt bent?

Volgens Gartner liggen de gemiddelde kosten tussen C 2.400,- en C 3.600,- per werkplek per jaar. Veel dienstverlenende bedrijven gaan graag de uitdaging aan om een stuk onder deze prijsstelling te komen. Door de uitgebalanceerde producten en diensten, kunnen zij een prijs per werkplek per maand aanbieden.

Het totale ICT budget van ondernemingen kan oplopen tot wel 20% van het totale ondernemingsbudget. U kunt dus uitrekenen wat u eventueel op jaarbasis kunt 'verdienen' als u daar 20 % of meer op kunt besparen.


De praktijk laat zien dat dit die besparing van 20% in heel veel gevallen mogelijk is. De realiteit laat helaas ook zien dat het zicht van de directies op deze volumes nogal eens vertroebeld is door technische, politieke en andere oorzaken. De opgetrokken rookgordijnen maken het dan bijna onmogelijk om goed zicht (en dus grip!) te krijgen op uw ICT kosten, terwijl uw bedrijfsprocessen er meer en meer afhankelijk van worden.

Door de groeiende complexiteit is het beheer van de ICT infrastructuur ook steeds meer tijd en geld gaan vragen. Natuurlijk, ICT beheer is een echt vak met echte specialisten. Maar ook daar zal de vraag gesteld moeten worden naar het inzicht in capaciteit en kosten voor deze discipline.

Waarom hebben veel organisaties dit niet?

Hoe komt het dat de ICT kosten vaak niet inzichtelijk zijn? Een van de achterliggende oorzaken is dat de ICT functie door de jaren heen steeds belangrijker is geworden om de 'business needs' volledig door de operationele processen te laten ondersteunen. De bedrijfsleiding ziet ICT niet altijd als een belangrijk onderdeel van de bedrijfskritisch processen en laat dan veel aan de ICT functie over.

Helaas heeft de ICT functie in veel organisaties nog niet het stadium van rijpheid bereikt dat nodig is om helemaal in de pas te blijven lopen met de snelle veranderingen in de business eisen. Daardoor zal een (of meer) van de volgende situaties kunnen ontstaan:

Software applicaties die hun langste tijd gehad hebben maar toch nog mee moeten. Er wordt veel dure inspanning in gestopt om ze alsnog bruikbaar te houden;

Service processen waar te veel mensen bij betrokken zijn en toch niet datgene opleveren waar de afnemer op zit te wachten. Dubbel werk, ruis en ontevredenheid zijn dan het gevolg; IT beheer- en onderhoudscontracten die niet of verkeerd zijn opgesteld, etc. ICT afdelingen zijn ook nogal eens aparte koninkrijkjes waar geregeerd wordt vanuit ICT belang (hardware en software toepassingen zijn leidend) en niet vanuit het belang van het bedrijf als geheel. Met alle goede bedoelingen wordt er dan volop aan suboptimalisatie gedaan. Daardoor is het kostenniveau via een sluipend proces van jaren soms geheel uit de hand gelopen. De weg terug lijkt voor sommige betrokkenen niet aantrekkelijk, maar is dat zeker wel vanuit het oogpunt van degenen die de eindverantwoordelijkheid dragen voor de totale onderneming.

Op resultaat afgerekend worden is iets wat niet goed ligt bij vele ICT-ers. 'Sexy' business applicaties en `geniale' infrastructuren hebben meer aantrekkingskracht dan de business nuchter en zakelijk bedienen zodat er successen worden geboekt.

Een andere reden is de complexiteit van het kostenbeeld. Dit bestaat uit vele componenten. Het vereist de nodige materiekennis, discipline en inspanning om alles zodanig bij te houden dat een waterdicht beeld ontstaat. U wilt immers inzicht per werkgebied maar ook over alle gebieden. Dit wilt u per dag, maand, kwartaal en jaar, zowel cumulatieve- als periodegegevens. En daar hebt u gelijk in.

Een van de dingen waar veel ICT afdelingen nog niet zo goed in zijn is: doen wat men belooft/afspreekt (in plaats van geniale dingen doen...). Dit is iets waar u als directeur/leidinggevende veelvuldig uw neus aan stoot. Vooral als u uw afnemers moet teleurstellen doordat uw ICT afdeling het even heeft laten afweten op het verkeerde moment. Het maken van afspraken over het serviceniveau dat door de ICT functie moet worden geleverd is niet zo eenvoudig. Er zijn veel componenten die een rol spelen in de totale service. En natuurlijk heeft elk serviceniveau ook kostenaspecten. Dan zou het handig zijn om meer inzicht in die kosten te hebben, meer transparantie dus. Dit alles vormt aanleiding om ook eens de mogelijkheden van uitbesteding kritisch onder de loep te nemen. Zeker als u meer grip wil op de kosten van ICT.

Inzicht creëren in kosten en dan besparen

Als u de mogelijkheden van uitbesteding wilt analyseren is het nodig de huidige en gewenste invloed van ICT op de bedrijfsvoering en de kosten daarvan in beeld te brengen. Waarvoor gebruikt u nu uw ICT infrastructuur, bent u daar tevreden mee? Door tegenover het dan ontstane beeld ook de gegevens over de huidige kosten te zetten krijgt u een goed overzicht van de toegevoegde waarde van de verschillende diensten en de kosten die ermee gemoeid zijn. En als u de vraag kunt beantwoorden: 'Wat verwacht u de komende tijd als ICT bijdrage in uw bedrijfsvoering?' dan krijgt u nog een beter beeld van de bijbehorende kostenontwikkeling met de mogelijke besparingen.

Contactinformatie

On-premise2cloud
Gezellenlaan 12
7005 AZ in Doetinchem

» Stuur ons een email

T: 0314 393313
E: info@onpremise2cloud.nl

Maandag t/m Vrijdag:
08.00 - 17.00

Bel mij terug

Wilt u teruggebeld worden? Vul dan uw naam en telefoonnummer in en wij bellen u zo snel mogelijk terug.
Copyright © On-premise2cloud 2013  |  Disclaimer  |  Privacy Verklaring
Webdesign & development by: Timeless Design